Tán ( Đai ốc) thép 4.6, 6.6, 8.8 10.9 (Xi) Mạ kẽm điện phân

QUICK OVERVIEW

Hex nuts (Tán Thép Mạ kẽm điện phân)

  • Standard DIN EN ISO 4032 / DIN 934
  • Threads Metric
  • Values MM
  • Finish    Zinc plated,
  • Grade    4.6, 6.6, 8.8, 10.9