Tán ( Đai ốc) thép 4.6, 6.6, 8.8 10.9 (Xi) Mạ kẽm điện phân

QUICK OVERVIEW

Hex nuts (Tán Thép Mạ kẽm điện phân)

  • Standard DIN EN ISO 4032 / DIN 934
  • Threads Metric
  • Values MM
  • Finish    Zinc plated,
  • Grade    4.6, 6.6, 8.8, 10.9

Mô tả

Hex nuts (Tán Thép Mạ kẽm điện phân)

  • Standard DIN EN ISO 4032 / DIN 934
  • Threads Metric
  • Values MM
  • Finish    Zinc plated,
  • Grade    4.6, 6.6, 8.8, 10.9

Kết quả hình ảnh cho din 934

Thread Size Pitch s
Max.
e
Max.
m
Norm.
M06 1.00 10.00 11.05 5.00
M08 1.25 13.00 14.38 6.50
M10 1.50 17.00 18.90 8.00
M12 1.75 19.00 21.00 10.00
M14 2.00 22.00 24.49 11.00
M16 2.00 24.00 26.75 13.00
M18 2.50 27.00 29.56 15.00
M20 2.50 30.00 32.95 16.00
M22 2.50 32.00 35.03 18.00
M24 3.00 36.00 39.55 19.00
M27 3.00 41.00 45.20 22.00
M30 3.50 46.00 50.85 24.00
M33 3.50 50.00 55.37 26.00
M36 4.00 55.00 60.79 29.00
M39 4.00 60.00 66.44 31.00
M42 4.50 65.00 71.30 34.00
M45 4.50 69.64 76.25 36.40
M48 5.00 74.28 81.40 38.75
M52 5.00 80.00 88.00 51.00
M56 5.50 86.50 96.00 54.75
M60 5.50 92.85 101.50 58.50
M64 6.00 99.00 108.00 62.25