Tắc kê nở Mạ kẽm nhúng nóng

QUICK OVERVIEW

  • Size M6 – M20
  • Length 30 – 200mm
  • Threads Metric
  • Material Carbon Steel, Alloy Steel
  • Mạ kẽm nhúng nóng